Văn khấn Thổ công thổ địa giọng nam miền BắcTải về App văn khấn tự đọc để đọc đầy đủ thông tin gia chủ và các thông tin khác cũng như 80 bài văn khấn mới nhất.
iPhone/iPad:
Android:

VĂN KHẤN THỔ CÔNG THỔ ĐỊA
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
Tín chủ là………………………………………………………………
Ngụ tại………………………………………………………………….
Hôm nay Tín chủ con thành tâm sắm sửa hương, hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả, bầy ra trước án. Đốt nén hương thơm kính mời: ngày Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần, ngài Bản gia Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Tag: văn khấn thổ công, van khan tho cong, văn khấn, khấn thổ công, khan tho cong, văn khấn thổ địa, văn khấn thổ thần đất đai, văn khấn thổ công gia tiên, văn khấn thổ công ngày rằm, thổ thần, thổ công, thổ địa, tho cong, tho dia, văn khấn thần linh thổ địa, văn khấn thần linh thổ công

Xem thêm bài viết Mẹo Vặt khác: http://factcheckwv.com/category/meo-vat

Nguồn: http://factcheckwv.com

Post Comment