Phim Cơ đốc | Những lời dối trá của chủ nghĩa cộng sản [Xem trước]

1Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào trong đức tin, hãy liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào: Facebook Messenger: …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Về Phim Khác: https://factcheckwv.com/phim

Nguồn: https://factcheckwv.com/

One Comment

  1. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng · Edit

    Những lời tiên tri khải huyền: "Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh" (Khải huyền 2:7). Con chiên của Đức Chúa Trời thì nghe được tiếng của Đức Chúa Trời, các bạn đã nghe những lời Đáng Thánh Linh phán cùng các hội thánh chưa? Các bạn đã đón sự xuất hiện của Đức Chúa Trời chưa? Chúng tôi mời các bạn khám phá và thảo luận việc chúng ta nên đón nhận lần thứ hai Chúa đến với chúng ta thế nào.Facebook Messenger: https://m.me/kingdomsalvationvi?ref=youtube

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *