Bài văn khấn cúng động thổ làm nhàBài văn khấn cúng động thổ làm nhà
*******************************************************
Donate ủng hộ để ban biên tập có động lực ra thêm nhiều Video hơn các bạn nhé!
1. Ví Momo, hoặc Airpay: 0969.592.281
3. Techcombank Ba Đình Hà Nội – STK: 19030604329997 – Bùi Tiến Tùng
*******************************************************
Nguồn:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Quan Đương niên.

– Con kính lạy các Tôn phần bản xứ.

Tín chủ (chúng) con là:……

Ngụ tại:………

Hôm nay là ngày… tháng….năm….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo…. (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thị đọc là chuyển nhà) ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, Chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!
————————————————————
bài cúng động thổ, bài khấn động thổ, lễ cúng động thổ, văn khấn lễ động thổ, văn khấn động thổ, sắm lễ động thổ, mâm cúng động thổ, bài cúng động thổ làm nhà, bài cúng động thổ xây nhà, văn khấn đông thổ xây nhà, bài cúng lễ động thổ, bài khấn lễ động thổ, bài văn khấn động thổ, mâm lễ cúng động thổ, sắm lễ cúng động thổ, văn khấn cúng động thổ, bài khấn cúng động thổ, bài cúng khởi công xây nhà, bài khấn động thổ xây nhà, văn khấn động thổ xây nhà

Tag: bài cúng động thổ, bài khấn động thổ, lễ cúng động thổ, văn khấn lễ động thổ, văn khấn động thổ, sắm lễ động thổ, mâm cúng động thổ, bài cúng động thổ làm nhà, bài cúng động thổ xây nhà, văn khấn đông thổ xây nhà, bài cúng lễ động thổ, bài khấn lễ động thổ, bài văn khấn động thổ, mâm lễ cúng động thổ, sắm lễ cúng động thổ, văn khấn cúng động thổ, bài khấn cúng động thổ, bài cúng khởi công xây nhà, bài khấn động thổ xây nhà, văn khấn động thổ xây nhà

Xem thêm bài viết Mẹo Vặt khác: http://factcheckwv.com/category/meo-vat

Nguồn: http://factcheckwv.com

Post Comment