BÀI CÚNG RẰM THÁNG 7 ÂM LỊCH CHUẨN NHẤT 2019!

3– BÀI CÚNG RẰM THÁNG 7 ÂM LỊCH CHUẨN NHẤT 2019
+ Nhấn ĐĂNG KÝ để ủng hộ kênh mình nhé:
1. Văn khấn thần linh theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy…….

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại…….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

BÀI CÚNG RẰM THÁNG 7 ÂM LỊCH CHUẨN NHẤT 2019, Nam mô A Di Đà Phật, Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám, BÀI CÚNG RẰM THÁNG 7, BÀI CÚNG, BÀI CÚNG RẰM, BÀI CÚNG RẰM THÁNG, BÀI CÚNG RẰM THÁNG 7 ÂM, BÀI CÚNG RẰM THÁNG 7 ÂM LỊCH, CHUẨN NHẤT 2019, CÚNG RẰM THÁNG 7 ÂM LỊCH, CÚNG RẰM THÁNG 7 ÂM LỊCH CHUẨN NHẤT 2019, BAI CUNG, BÀI CUNG, BÀI KHẤN, VĂN KHẤN, VAN KHAN RAM THANG 7, VAN KHAN NGAY RAM THANG 7, rằm tháng 7, cúng rằm tháng 7, cúng cô hồn

Xem Thêm Bài Viết Mẹo Vặt Khác: https://factcheckwv.com/meo-vat

Nguồn: https://factcheckwv.com/

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *