“Bà đỡ” cho doanh nghiệp xã hội | VTC

0VTC | Tiên phong thành lập tổ chức hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh hướng đến mục tiêu phục vụ xã hội, doanh nhân bà Phạm Kiều Oanh được xem là “bà đỡ” …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Kinh Doanh Khác: https://factcheckwv.com/kinh-doanh

Nguồn: https://factcheckwv.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *