33 Comments to “5S Online – Tập 45: Cái nết đánh chết cái đẹp”

  1. MB Dược Liệu

    Phan : Dẫn cô bạn gái nào về nhà mẹ tôi cũng lắc đầu :" Cái nết đánh chết vái đẹp chọn thì phải chọn cái nết"
    Trung : Ơ thế mấy cô bạn gái của ông toàn người mất nết à 😂😂😂😂😂

    Reply

Post Comment