47 Comments to “5S Online – Tập 416: Say tình ( Phần 1)”

  1. Duc Nguyen minh

    Thao mai dang dan thay the đc kiểu linh va tưong vi cung đc coi la 1 cong chua nhung ko an tuong nhu kiểu linh va nana nhung ko ai co the thay the Phan đc da 2 nguội dong nhung cha ai ra 2 tieng lang tu

    Reply
  2. đình vũ phan

    có 1 sự thật là : Thảo mai dần dần thế được vị trí Kiều Linh , Quỳnh Anh shyn có thể tạm gọi là tròn vai công chúa , dù chưa khởi sắc . Nhưng vị trí phan lãng tử thì không ai thay thế được . Đã 2 người rồi , nhưng chưa ai đúng nghĩa với 2 từ " Lãng Tử "

    Reply

Post Comment