(2.3) Doanh nghiệp tư nhân – Doanh nghiệp của tư nhân?

0Chủ đề thuộc nội dung Chương 2. Pháp luật về doanh nghiệp
Học phần: Luật Kinh tế

Liên hệ giảng viên: Phan Đăng Hải – haipd@hvnh.edu.vn
Website: phandanghai.webnode.vn
Facebook:

pháp luật, law, học luật, giáo dục pháp luật, luatkinhte, luatkinhdoanh, luatdoanhnghiep

Xem Thêm Bài Viết Kinh Doanh Khác: https://factcheckwv.com/kinh-doanh

Nguồn: https://factcheckwv.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *